"Van zijn droom naar onze daad".

Welkom op de website van de stichting Femme van der Schaaf.

De stichting Femme van der Schaaf is in 2011 opgericht door de heer Femme van der Schaaf uit Kollumerland-Kollum. Het was, en is, zijn bedoeling dat met de opbrengsten uit het door hem opgebouwde vermogen, na zijn overlijden, een zes-tal maatschappelijke doelen, die hem na aan het hart lagen, worden gesteund en de positie daarvan verstevigd. En dit in het bijzonder in de regio waar hij heeft gewoond, het mooie Noordoost Friesland. Femme van der Schaaf heeft in zijn testament en de stichtingsacte, en de bijbehorende statuten, zelf de opdrachten daarvoor duidelijk omschreven en ook het eerste stichtingsbestuur benoemd. Dit stichtingsbestuur heeft in 2012 een concreet beleidsplan geschreven als een meer gedetailleerde uitwerking van wat de heer Van der Schaaf aan dit bestuur had opgedragen, “Van zijn woorden naar onze daden 2012-2018”. De stichting Femme van der Schaaf is bij beschikking van de Belastingdienst een formeel geregistreerde Algemeen Nut Beogende Instelling, een zgn. ANBI; K.v.K. RSIN 5409 2507

  • Op deze website vindt u verdere informatie over de stichting en haar wijze van werken.
  • Voor het correct indienen van een aanvraag volg het stappenplan > Stappenplan
  • Onderstaande buttons informeren u over de betekenis van de zes doelen van de stichting.

Femme van der Schaaf 1942-2011

De heer Femme van der Schaaf werd geboren op 23 april 1942 in Triemen, de gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland. Hij is daar grotendeels opgegroeid en midden jaren 70 verhuisd naar de boerderij even buiten Kollum, op de grens met het dorp Oudwoude, aan de Wouddijk nr. 7 te Kollum. Hij is op 30 november 2011 op 69 jarige leeftijd overleden.

De boerderij, de landelijke omgeving van de weilanden, de natuur, het vee en het leven aan de Wouddijk, nemen in zijn leven blijkbaar een zeer bijzondere plaats in. Femme heeft daarover dan ook bepaald dat zijn oude omgeving, deze omvangrijke landerijen en de boerderij, uit moeten groeien of in dienst moeten staan van de ontwikkeling van een modern en toekomstgericht agrarisch bedrijf. En dat zo mogelijk ook in de directe omgeving van de boerderij, zijn oude woonhuis.

In de traditie van de familie Van der Schaaf was Femme een bij voorkeur stille weldoener zonder opsmuk en in die zin een zeer bijzonder mens. In het dagelijks leven werkzaam bij de Belastingdienst heeft hij naast deze baan, door spaarzaam en ook slim en zeer doordacht om te gaan met zijn middelen en beleggingen, het vermogen van zijn familie aanzienlijk uitgebouwd. De revenuen van dit vermogen staan voortaan in dienst van de samenleving; financiële steun verlenen aan instanties&instellingen die de door Van der Schaaf omschreven maatschappelijke doelen dienen. Deze instanties/instellingen dienen organisaties te zijn met een formele status, een heldere doelomschrijving en met de verantwoordelijkheden van een ANBI of SBBI. Zie daarvoor verder ook de voorwaarden voor het verkrijgen van een bijdrage.

 

ANBI of SBBI?

Het is voor onze stichting van erg groot belang om te weten aan wie de bijdragen worden verstrekt en welke fiscale status een instelling heeft. Enerzijds is in onze statuten bepaald dat financiële steun uitsluitend mag worden gegeven aan ANBI's en SBBI's. Anderzijds ziet ook de Belastingdienst daarop toe. De Stichting Femme van der Schaaf is zelf een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling en loopt, indien niet wordt gehandeld overeenkomstig de fiscale regelgeving, een gerede kans op een aanzienlijke extra naheffing van de Belastingdienst. Zie ook de rubriek Voorwaarden & werkwijze

 

Icoon

Levensovertuiging

Icoon

Maatschappelijk werk

Icoon

Volksgezondheid

Icoon

Dierenbescherming

Icoon

Natuur

Icoon

Milieu en landschapsbeheer

Recent gesteunde doelen

Icoon

Inrichting woonkamer hospice te Leek

De stichting Hospice Westerkwartier-Noordenveld realiseert in Leek een hospice; een "Bijna Thuis Huis". Door een bijdrage van de stichting wordt...

lees meer
Icoon

Reovatie "openbare" speeltuin door de Vereninging Dorpsbelangen Zijldijk

Door een bijdrage van de stichting kan de vereniging Dorpsbelangen van de kleine kern Zijldijk de speeltuin 't Hörntje renoveren met...

lees meer
Icoon

Gedeeltelijke renovatie kerkgebouw Oudwoude

Door een bijdrage van de stichting kan de Protestantse Gemeente Oudwoude-Westergeest (PKN-Gemeente) haar kerkgebouw in Oudwoude voor een deel renoveren...

lees meer