Gesteunde doelen

Icoon

Deename timmerdorp voor minvermogende gezinnen

2018 - De stichting Timmerdorp Eelde organiseert elk jaar een timmerfestijn voor alle kinderen in de omgeving van Eelde. Door een bijdrage kunnen ook...
lees meer
Icoon

Verbouw monumentale kerk in Vinkenga tot MFC

2018 - De stichting Behoud Finckengea is bezig om de monumentale kerk in het dorp om te vormen tot een multifunctioneel centrum. De bijdrage wordt gebruikt...
lees meer
Icoon

MFC voor het dorp Schildwolde

2018 - De stichting MFC te Schildwolde is bezig om een nieuw multifunctioneel centrum voor het dorp te bouwen. Mede door een bijdrage kan deze nu ook worden...
lees meer
Icoon

Rolstoel-toegankelijke keuken voor bijzondere cliënten.

2018 - De Zonnehuisgroep Noord te Zuidhorn wil graag een bestaande keuken geschikt maken voor gerontopsychiatrische gasten/cliënten die daarin de eigen...
lees meer
Icoon

Renovatie speelplaats Westergeest

2018 - De vereniging Plaatselijk Belang Westergeest heeft plannen om de centrale speelplaats in het dorp te gaan renoveren. Mede door een bijdrage kunnen...
lees meer
Icoon

Vergroten begraafplaats Kollumerzwaag

2018 - Het kerkbestuur van de Hervormde Gemeente te Kollumerzwaag kamt met een te kleine begraafplaats. Ook onze erflater, Femme van der Schaaf, ligt hier...
lees meer
Icoon

Steun door tweedehands goederen

2016 - De stichting Anfean te Kootstertille zet zich in voor de steun aan minvermogenden in de regio door het verstrekken van tweedehands goederen. Door een...
lees meer
Icoon

Verduurzamen sportpark Oentsjerk

2018 - De stichting SBSO te Oentsjerk is bezig het sportpark van het dorp te renoveren. Door een bijdrage kan dat nu op een zeer duurzame en...
lees meer
Icoon

Vakantie voor kinderen in arme gezinnen in Friesland en Drenthe

2018 - De stichting Weekje Weg organiseert tijdens de zomervakantie verzorgde vakanties voor kinderen in arme gezinnen. Door een bijdrage werd dit mogelijk...
lees meer
Icoon

Steun Fries netwerk alleenstaande moeders.

2018 - De St. Single Supermom biedt regionaal steun, training en toegang tot de arbeidsmarkt voor alleenstaande moeders. Door een bijdrage wordt dit ook in...
lees meer
Icoon

PKN-Gemeente De Westereen renoveert kerktoren

2018 - Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente in De Westereen is voornemens de kerktoren aan de Toerstrjitte in het dorp te gaan...
lees meer
Icoon

Hospice in Emmen gaat uitbreiden

2018 - De stichting Hospice-zorg Zuidoost Drenthe biedt in haar hospice, "Huis van heden",  te Emmen ruimte voor drie gasten in de laatste fase van het...
lees meer
Icoon

Hospice Stadskanaal krijgt "buitenserre"

2018 - De stichting Hospice Stadskanaal en Omstreken biedt een thuis en 24 uur-zorg aan gasten in de laatste fase van hun leven. Door een bijdrage wordt de...
lees meer
Icoon

"Friesland Beweegt"; paardensport voor mensen met een beperking

2018 - De stichting "Friesland Beweegt" richt zich op de paardensport, maar dan voor mensen met een beperking. Niet alleen gezond, maar ook erg leuk. Mede...
lees meer
Icoon

V.V. Kollum krijgt zonnepanelen

2018 - De voetbalvereniging Kollum is druk bezig om haar accommodatie grondig te verduurzamen. Terreinen en gebouwen worden aangepakt. Mede door een bijdrage...
lees meer
Icoon

Ombouw schoolplein naar dorpsplein voor Kollumerpomp

2018 - Bij CBS de Wegwijzer in Kollumerpomp wordt het schoolplein "omgebouwd" tot een multifunctioneel en openbaar dorpsplein met een (school)tuin. Een...
lees meer
Icoon

Bezoeken op de kinderafdeling Isala-ziekenhuis/Zwolle

2018 - Stichting De Regenboogboom uit Soest verzorgt met vertier en vermaak bezoeken aan kinderen in het Isala-ziekenhuis (en naaste omgeving) te Zwolle....
lees meer
Icoon

Voorkoming dierenleed niet rashonden

2018 - De stichting Dier en Recht (Amsterdam) zet een datingsite op voor particulieren en kleine fokkers om zo gezonde en sociale pubs (niet ras) te kunnen...
lees meer
Icoon

SBSO Oentjserk maakt sportgebouw duurzaam.

De stichting Beheerscombinatie Sportcomplex Oentjserk is bezig het sportcomplex in fasen te renoveren. Mede door een bijdrage kan dit ook op een...
lees meer
Icoon

Inrichting Bijna-Thuis-Huis te Stadskanaal

De stichting Hospice Stadskanaal en Omstreken is bezig om een Bijna-Thuis-Huis in Stadskanaal te realiseren. Mede door een bijdrage kunnen de ruimten van dit...
lees meer
Icoon

SIW onderhoudt houtwallen en bossen in Twijzel.

De Stichting Internationale Vrijwilligersprojecten te Utrecht pleegt in 2018, samen met Staatsbosbeheer, onderhoud aan de houtwallen en bossen in Twijzel....
lees meer
Icoon

Gymzaal MFA Oudwoude wordt multifunctionele ruimte

De stichting tot beheer en exploitatie van het multifunctionele centrum te Oudwoude, MFC "Hústerwâld", verandert de gymzaal van haar gebouw tot een...
lees meer
Icoon

Renovatie en verbouwing Dorpshuis te Kollumerzwaag

De stichting "De Trije Doarpen" te Kollumerzwaag is bezig haar dorpshuis te verbouwen en te renoveren/duurzaam te maken. Mede door een bijdrage wordt de...
lees meer
Icoon

Renovatie en uitbreiding speeltuin in Oudwoude

Dorpsbelangen Oudwoude heeft een commissie die druk bezig is met de voorbereiding van de renovatie van de speeltuin in Oudwoude, It Itelân. Mede door een...
lees meer
Icoon

Watersport beleven voor mensen met een beperking

De stichting Watersport Gehandicapten NL verzorgt watersportactiviteiten in de vorm van zeiltochten voor mensen met een handicap. Door een bijdrage wordt dit...
lees meer
Icoon

Koor bezorgt ouderen in verpeegtehuizen NO Friesland faaie middagen.

De koorvereniging "Haven in zicht" uit Burum verzorgt middagen met o.a. shanty-koorzang voor ouderen in verpleegtehuizen in en rond NO-Friesland; een...
lees meer
Icoon

Renovatie en herinrichting Hertenkamp te Kollum

De vereniging van Plaatselijk Belang te Kollum heeft plannen om het Hertenkamp te Kollum te renoveren en beter toegankelijk te maken. Mede door een bijdrage...
lees meer
Icoon

Leerlingen basisscholen maken kennis met spelen muziekinstrumenten

De Chr. muziekvereniging De Bazuin uit De Triemen-Westergeest wil leerlingen van basisscholen kennis laten maken met het zelf maken van muziek. Mede door een...
lees meer
Icoon

Onderwatersafari in Fries Natuurhistorisch Museum

De stichting Fries Natuurhistorisch Museum wil meer bekendheid geven aan alles in, bij en op het water in Friesland. Mede door een bijdrage wordt een...
lees meer
Icoon

Multifunktionele vloer Dorsphuis Kollumerpomp

De stichting Dorpshuis Trefpunt te Kollumerpomp wil de grote zaal van het gebouw geschikt maken voor meerdere gebruiksdoeleinden. Door een bijdrage wordt het...
lees meer
Icoon

Revitalisering Dorpshuis te Nieuwolda

De stichting Dorpshuis te Nieuwolda verbouwt en vernieuwt het dorpshuis "'t Trefpunt" in Nieuwolda opdat het gebouw (ook) voor iedereen beter toegankelijk...
lees meer
Icoon

Steun voor Special Olympics Groningen

Stichting "De Brug" provincie Groningen organiseert mede de Special Olympics Groningen 2017. Mede door een bijdrage werd dit mogelijk gemaakt.
lees meer
Icoon

Restauratie kerk te Driezum

Mede door een bijdrage kan een deel van de monumentale kerk te Driezum, "De Driezummertsjerke", worden gerestaureerd.Het betreft hier m.n. de vervanging van...
lees meer
Icoon

Stichting in Adorp vernieuwt clubgebouw

De stichting "De Molen" te Dorp verbouwt en vernieuwt haar clubgebouw zodat een Multifunctionele Accommodatie ontstaat voor het hele dorp. Een gebouw waar...
lees meer
Icoon

Samenwerkingsverband te Heerenveen realiseert een 100% openbaar buurtplein

O.l.v. de St. Jozefschool te Heerenveen en in samenwerking met welzijnsorganisaties en de Buurtvereniging wordt, door een bijdrage, een deel van het perceel...
lees meer
Icoon

Verbouw Dorpshuis tot MFA Harkstede

Het De stichting "Veur Elkenain" te Harkstede verbouwt het dorpshuis tot een Multifunctionele Accommodatie voor alle inwoners, inclusief onderdak voor "De...
lees meer
Icoon

Overdekte buitenruimte Zonnehuisgroep Noord

De Zonnehuisgroep te Zuidhorn huisvest mensen met een niet aangeboren hersenletsel. Door een bijdrage werd het mogelijk daarvoor een overdekte buitenruimte...
lees meer
Icoon

Inrichting woonkamer hospice te Leek

De stichting Hospice Westerkwartier-Noordenveld realiseert in Leek een hospice; een "Bijna Thuis Huis". Door een bijdrage van de stichting wordt het mede...
lees meer
Icoon

Renovatie "openbare" speeltuin door de Vereniging Dorpsbelangen Zijldijk

Door een bijdrage van de stichting kan de vereniging Dorpsbelangen van de kleine kern Zijldijk (provincie Groningen) de speeltuin 't Hörntje renoveren. Dit...
lees meer
Icoon

Gedeeltelijke renovatie kerkgebouw Oudwoude

Door een bijdrage van de stichting kan de Protestantse Gemeente Oudwoude-Westergeest (PKN-Gemeente) haar kerkgebouw in Oudwoude voor een deel renoveren door...
lees meer
Icoon

Aankoop en verduurzaming gebouw Wadloopcentrum Oan 'e dyk

De stichting Oan 'e dyk organiseert natuur educatieve excursies, informatieve wadlooptochten en PGB-Wajong-begeleiding vanuit een authentiek lokaal in het...
lees meer
Icoon

Renovatie en rehabilitatie breed-sportcomplex te Oentsjerk

De stichting SBSO te Oenstjerk heeft het beheer en de exploitatie op zich genomen van het sport-complex en gebouwen voor het dorp. Door een bijdrage wordt...
lees meer
Icoon

Inrichting faciliteit en bediening door gehandicapten

De stichting NOVO-Haren richt bij de Hortus Botanicus te Haren (Gr.) een horeca-faciliteit in waar wordt bediend door gehandicapten. Door een bijdrage wordt...
lees meer
Icoon

Dagbesteding en kinderboerderij voor kinderen met een beperking

Stichting Dierenweides, onderdeel van De Zijlen te Groningen, exploiteert een kinderboerdij. Mede door een bijdrage wordt deze accommodatie uitgebreid met...
lees meer
Icoon

Hulp bij crisis en armoedebestrijding in Frl.

De stichting Anfean te Kootstertille (Frl.) verleent materiele bijstand en voorziet in kleding en huishoudelijke artikelen bij gezinnen in een crisis of met...
lees meer
Icoon

24-uurs loop-estafette voor het KWF te Kollum

De stichting SamenLoop Kollum organiseert een loop-estafette waarvan de opbrengst ten goede komt aan de kankerbestrijding door het KWF. De SFvdS doneerde een...
lees meer
Icoon

Verbouw oud gemeentehuis Dalen tot MFA

Stichting "De Spinde" kan, mede door een bijdrage, het oude gemeentehuis ombouwen tot een MFA voor de inwoners van het dorp Dalen (Dr.) 
lees meer
Icoon

Vakanties voor arme eenoudergezinnen in twee gemeenten

De stichting "Weekje Weg" te Vierhouten organiseert in 2016 voor arme eenoudergezinnen vakanties van een week. Mede door een bijdrage werd dit in de...
lees meer
Icoon

Pleegzorgboerderij voor kinderen te Veenklooster (Frl.)

De stichting Buitengewoon verbouwt een boerderij tot een instelling voor zorg en verpleging van kinderen met een geïndiceerde handicap. Door een bijdrage...
lees meer
Icoon

Verbouw De Ikker te Burgum tot MFA

Door een bijdrage werd het mogelijk het gebouw van de protestantse kerk, de Ikker te Burgum, te verbouwen tot een brede multifunctionele accommodatie voor...
lees meer
Icoon

Zorgboerderij te Ruinerwold (Dr.)

De stichting Huize P.R. Derks te Ruinerwold verbouwt een historische pand tot een zorgboerderij  voor ziekenzorg en verpleging van ouderen. Mede door een...
lees meer
Icoon

Verbouwing kerk te Broek (Frl.)

De stichting Beheer Broekster Kerk is bezig de kerk van het dorp een bredere maatschappelijk betekenis te geven. Het gebouw krijgt een multifuctioneel...
lees meer
Icoon

Huisvesting kinderen in het "Fundament"

Het "Fundament", een initiatief van ouders van kinderen met een beperking, biedt huisvesting dichtbij de sociale leefomgeving. Door een bijdrage wordt het...
lees meer
Icoon

Mobiele studio RTVNOF

Mede door een bijdrage van de stichting wordt het mogelijk dat de regionale omroep in Noordoost Friesland een mobiele studio kan realiseren. Hiermee worden...
lees meer
Icoon

Renovatie Dorpshuis "'t Hornhuus" Kornhorn

De vereniging Beheer Dorpshuis "'t Hornhuus" te Opende zet zich in voor de versterking van de saamhorigheid in het dorp Kornhorn. Dit met name door, samen...
lees meer
Icoon

Promoten Lauwersmeer en Waddenzee met reddingsboot

De stichting tot behoud van de klassieke reddingsboot "Gebroeders Luden" (1965) te Lauwersoog zet de klassieke reddingsboot "Gebroeders Luden" in voor...
lees meer
Icoon

Project "Vogels in Fryslân"

De stichting AviFanua te Leeuwarden is bezig om samen met vele vrijwilligers het project "Vogels in Fryslân" uit te voeren. Doel is een nieuwe en...
lees meer
Icoon

Renovatie accommodatie V.V. Friese Boys te Kollumerzwaag

De accommodatie van Voetbalvereniging "Friese Boys" te Kollumerzwaag (gelijk aan de V.V. WTOC te Oudwoude, ook in de gemeente Kollumerland en aan te merken...
lees meer
Icoon

Realisatie ruimten woonvorm St. Noorderbrug te Groningen

De stichting Noorderbrug (werkverband De Open Ankh) te Groningen realiseert in Groningen een woonvorm voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en/of met...
lees meer
Icoon

Herbestemming kerk te Goënga tot maatschappelijk centrum

De Stichting Kerkgebouw Goënga heeft zich tot doel gesteld om de kerk te Goënga, een Rijksmonument, te willen behouden en de functie van dit gebouw...
lees meer
Icoon

Energiebesparing/uitbreiding accommodatie WTOC Oudwoude

De voetbalvereniging WTOC te Oudwoude is, vanwege haar maatschappelijke doelstellingen en activiteiten, door de Belastingdienst aangemerkt als een SBBI....
lees meer
Icoon

Uitbreiding Kringloopwinkel "Lichtpunt" te Kollumerzwaag

"Lichtpunt" is een kleinschalig opvangcentrum dat vanuit een evangelische grondslag onderdak biedt aan begeleid wonen en crisisopvang. Een deel van de...
lees meer
Icoon

Renovatie hoofdorgel Bonifatiuskerk te Leeuwarden

Door een bijdrage van de stichting wordt het mogelijk gemaakt het monumentale kerkorgel, in 1899 gebouwd door de gebroeders S. en L. Adema, van het...
lees meer
Icoon

Restauratie Rijksmonument Kerk Ryptjserk

De NH-gemeente in Ryptsjerk is in 2014 gesteund met een bijdrage van de stichting voor de renovatie van de Oostzijde van de enige kerk in dit dorp.
lees meer
Icoon

Vernieuwing kleedaccommodatie te Kollum

Om het mogelijk te maken dat de V.V. Kollum gaat beschikken over hoogwaardige sanitaire voorzieningen en kleedaccommodatie is in 2014 door de stichting aan...
lees meer
Icoon

Natuurparadijs van St. Op Toutenburg

Met een bijdrage in 2014 maakt de stichting het mogelijk dat in Tytsjerk er een natuurspeelplek ontstaat voor m.n. kinderen in een prachtig park in NO...
lees meer
Icoon

Paasspektakel 100 kinderen

De stichting heeft in 2014 een bijdrage verstrekt aan deze Lionsclub waardoor het mogelijk werd dat 100 kinderen uit een kwetsbare "omgeving" de dag van hun...
lees meer
Icoon

Modernisering MFC Oudwoude

Aan het MFC Hûsterwald te Oudwoude (Frl.) is in 2014 een bijdrage verstrekt voor het moderniseren van m.n. de inrichting van de sanitaire ruimten.
lees meer
Icoon

Restauratie kerkorgel Engwierum

Aan de PKN gemeente te Engwierum is in 2014 een bijdrage verstrekt om het monumentale kerkorgel te kunnen restaureren.
lees meer