Restauratie kerkorgel Engwierum

Icoon

2014-01 Restauratie monumentaal kerkorgel te Engwierum 2014

Aan de PKN gemeente te Engwierum is in 2014 een bijdrage verstrekt om het monumentale kerkorgel te kunnen restaureren.