SIW onderhoudt houtwallen en bossen in Twijzel.

Icoon

Vrijwillgers SIW onderhouden het landschap in Twijzel.

De Stichting Internationale Vrijwilligersprojecten te Utrecht pleegt in 2018, samen met Staatsbosbeheer, onderhoud aan de houtwallen en bossen in Twijzel. Mede door een bijdrage kan dit vrijwilligersproject doorgaan.